Schedule | Exhibitions | Kyoto

Exhibition | 2022 | Kyoto yamahon
No.141
古谷宣幸 陶磁器展
会期|1月7日(金) ▷ 1月19日(水)

Noriyuki Furutani: Pottery
Jan. 7 – Jan. 19

No.158
土屋 美恵子 展
会期|10月7日(金) ▷ 10月19日(水)

Mieko Tsuchiya: Textile
Oct. 7 – Oct. 19

No.159
大谷哲也 陶磁器展
会期|10月21日(金) ▷ 11月1日(火)

Tetsuya Otani: Pottery
Oct. 21 – Nov. 1

No.160
森岡成好 陶磁器展
会期|11月3日(木) ▷ 11月16日(水)

Hanako Shigeyoshi Morioka: Pottery
Nov. 3 – Nov. 16

No.161
中野知昭 漆器展
会期|11月18日(金) ▷ 11月30日(水)

Tomoaki Nakano: Lacquerware
Nov. 18 – Nov. 30

No.162
須田貴世子 金工展
会期|12月2日(金) ▷ 12月14日(水)

Kiyoko Suda: Metalworks
Dec. 2 – Dec. 14

No.163
石原祥充 陶磁器展
会期|12月16日(金) ▷ 12月28日(水)

Yoshimitsu Ishihara: Pottery
Dec. 16 – Dec. 28